[jbShoots] Fun With Laser PointersNilalanggam na kung nilalanggam. Bakit kasi?


Shared in http://jibee.blogspot.com/. יהוה bless you!